Norsk

Enheten er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 919 535 865. Tappetina skal drive med KULTURELL VIRKSOMHET, UNDERHOLDNING OG FRITIDSAKTIVITETER. Tappetina skal drive med Produksjon og distribusjon av digitale hjelpemidler, som film og video. Tappetina skal være arrangør av kulturelle begivenheter og fritidsaktiviteter innen kunst og sosial innovasjon.

Tappetina skal drive med UNDERVISNING i praktiske ferdigheter (programmering, kunst) som forbindes med nåværende eller evt. Framtidig yrkesvalg.